Przechowywanie / transport

Transport NOXy® powinien być realizowany przy użyciu wysokostopowych stali austenicznych lub zbiorników wykonanych z tworzyw sztucznych, które są odporne na korozję (tworzywa polietylenowe, polipropylenowe, izobutylenowe, fluoretylenowe etc.). Dzięki temu unika się ryzyka zanieczyszczenia produktu.

Jako producent AdBlue® zalecamy również aby unikać długotrwałego transportu NOXy® w temperaturze powyżej 25°C. Pozwoli to zapobiec rozkładowi mocznika oraz odparowaniu wody, co w konsekwencji może doprowadzić do znacznego pogorszenia się jakości produktu.

W celu utrzymania bardzo wysokiej jakości produktu NOXy® należy przestrzegać powyższych zasad na wszystkich etapach realizowanego łańcucha logistycznego.

 

 

Jak przewozić?

Produkt przewożony jest w:

 • specjalnych cysternach samochodowych, w dostawach całocysternowych (22 tys. litrów) lub częściowych (min. 2 tys. litrów);
 • pojemnikach DPPL (poj. 1000 litrów);
 • kanistrach (pojemność: 30, 20, 18 oraz 10 litrów);
 • beczkach (220 litrów).

Więcej informacji

Transport NOXy® powinien być realizowany przy użyciu wysokostopowych stali austenicznych lub zbiorników wykonanych z tworzyw sztucznych, które są odporne na korozję (tworzywa polietylenowe, polipropylenowe, izobutylenowe, fluoretylenowe etc.). Dzięki temu unika się ryzyka zanieczyszczenia produktu.

Jako producent AdBlue® zalecamy również aby unikać długotrwałego transportu NOXy® w temperaturze powyżej 25°C. Pozwoli to zapobiec rozkładowi mocznika oraz odparowaniu wody, co w konsekwencji może doprowadzić do znacznego pogorszenia się jakości produktu.

W celu utrzymania bardzo wysokiej jakości produktu NOXy® należy przestrzegać powyższych zasad na wszystkich etapach realizowanego łańcucha logistycznego.

Jak przechowywać?

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na jakość produktu jest temperatura otoczenia.

Ze względu na to, iż NOXy® otrzymywany jest z roztworu mocznika oraz i wody zdemineralizowanej, wymaga odpowiednich warunków przechowywania. Należy więc pamiętać o wykorzystaniu:

 • bezciśnieniowych zbiorników lub pojemników ze stali kwasoodpornej (o dowolnej pojemności);
 • pomieszczeń, w których temperatura utrzymuje się w przedziale od -5°C do 30°C (pomieszczenia powinny być suche, chłodne oraz dobrze wentylowane).

Więcej informacji

Zbiorniki, w których przechowywany jest produkt NOXy® powinny być zabezpieczone przed nadmiernym nasłonecznieniem oraz oziębieniem, gdyż poniżej -11,5°C NOXy® może ulec krystalizacji. Najkorzystniejszą temperaturą dla przechowywania produktu jest przedział od -5 do 25°C. Również zbyt wysoka temperatura może okazać się szkodliwa – skróci to trwałość produktu oraz może doprowadzić do samoczynnej reakcji hydrolizy.

Przechowywanie NOXy® w temperaturze poniżej -5°C może skutkować zwiększeniem objętości produktu o ok. 7% (ulega on stopniowemu krzepnięciu). W przypadku zbiorników całkowicie napełnionych istnieje wówczas ryzyko rozsadzenia ich ścianek. Warto jednak pamiętać, że skrzepnięty produkt podgrzany (w temp. nie przekraczającej 30°C) nie traci swojej jakości.

Restrykcyjne wymogi dotyczące przechowywania pozwalają spełnić zbiorniki dwupłaszczowe do magazynowania AdBlue®.

Minimalny okres trwałości NOXy® w zależności od temperatury przechowywania
Stała temperatura otoczenia przechowywania [°C] Minimalny okres trwałości [miesiące]
10 36
≤ 25 18
≤ 30 12
≤ 35 6
Oferujemy
 • Dostawy całocysternowe (22 000 litrów),
 • Częściowe dostawy cysterną (3 000–22 000 litrów),
 • DPPL/IBC (1 000 litrów),
 • Kanistry (10, 18, 20, 30 litrów),
 • Beczka (220 litrów),
 • Inne w zależności od Państwa potrzeb.

Formularz zapytań