Redukcja spalin w przemyśle

Proponujemy gotowe rozwiązania dzięki którym możliwa jest oczyszczanie spalin w pojazdach oraz urządzeniach wykorzystywanych powszechnie w przemyśle. Technologia SCR umożliwia ograniczenie emisji szkodliwych dla człowieka i środowiska gazów, takich jak tlenki azotu. Proponujemy substancje z grupy RedNOx gwarantujące nie tylko doskonałe efekty oczyszczania, ale także możliwość wszechstronnego wykorzystania w różnych branżach – m.in. w transporcie, zakładach produkcyjnych, budowlance.

kominy_760px_PL

RedNOx to kompleksowa oferta trzech reduktantów – specjalnych roztworów na bazie mocznika i amoniaku, które umożliwiają skuteczne zastosowania technologii SCR/SNCR i redukcję tlenków azotu NOx.

Efekt RedNOx

W odpowiedzi na te wymagania powstały kompleksowe rozwiązania w zakresie reduktantów na potrzeby instalacji redukujących tlenki azotu. W ten sposób powstała grupa produktów RedNOx:

  • NOXy® (inaczej AdBlue®1),
  • PULNOx® (roztwory mocznika 40 i 45%),
  • LIKAM® (woda amoniakalna 25%).
Technologia SCR/SNCR

schemat_760px_PL

SCR to technologia oparta na selektywnej redukcji katalitycznej. Dzięki jej zastosowaniu z użyciem roztworu mocznika oferowanego jako NOXy® (inaczej AdBlue®) tlenki azotu NOx zostają rozłożone w azot i wodę.

System SCR z wykorzystaniem NOXy® jest na coraz szerszą skalę wykorzystywany nie tylko w samochodach ciężarowych, ale także osobowych, pojazdach z segmentu off-road (sprzęt rolniczy, budowlany) i statkach morskich. Reduktanty Pulnox® i Likam® pozwalają spełnić normy emisji NOx dla dużych jednostek energetycznych – elektrowni, elektrociepłowni, spalarni i cementowni.

Zdolności produkcyjne Grupy Azoty w zakresie mocznika i amoniaku gwarantują ciągłość dostaw, a wraz z posiadanym zapleczem magazynowym i potencjałem logistycznym, składają się na kompleksową ofertę producenta.

1 AdBlue® jest zarejestrowanym znakiem towarowym na rzecz Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)

TEXT

Wymogi UE

Zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej od 1 października 2006 r. weszły w życie nowe, restrykcyjne normy emisji spalin – EURO IV, od 1 października 2008 r. – EURO V. W 2014 r. wprowadzona została nowa norma EURO VI. Konieczność spełnienia tych wymogów skłoniła Grupę Azoty do poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie redukcji emisji szkodliwych tlenków NOx.

NOx – szkodliwe emisje

Tlenki azotu (NOx) są jedną z najniebezpieczniejszych substancji emitowanych w wyniku gospodarczej działalności człowieka.

Największa ich ilość jest wprowadzana do powietrza podczas:

  • emisji spalin przez środki transportu,
  • procesów spalania paliw w elektrowniach, elektrociepłowniach, ciepłowniach i kotłowniach wykorzystujących głównie jako paliwo węgiel kamienny,
  • procesów technologicznych w zakładach przemysłowych (przemysł hutniczy, cementowy, chemiczny).