Przechowywanie i transport

Transport NOXy® powinien być realizowany przy użyciu wysokostopowych stali austenicznych lub zbiorników wykonanych z tworzyw sztucznych, które są odporne na korozję (tworzywa polietylenowe, polipropylenowe, izobutylenowe, fluoretylenowe etc.). Dzięki temu unika się ryzyka zanieczyszczenia produktu.

Jako producent NOXy® zalecamy również, aby unikać długotrwałego transportu produktu w temperaturze powyżej 25°C. Pozwoli to zapobiec rozkładowi mocznika oraz odparowaniu wody, co w konsekwencji może doprowadzić do znacznego pogorszenia jakości produktu.

W celu utrzymania bardzo wysokiej jakości produktu NOXy® należy przestrzegać powyższych zasad na wszystkich etapach realizowanego łańcucha logistycznego.

Jak przewozić?

Specjalne cysterny samochodowe

Pojemność: 22 tys. litrów lub mniej, min. 2 tys. litrów

Pojemnikach DPPL 

Pojemność: 1000 litrów

Beczki

Pojemność: 220 litrów

Kanistry

Pojemność: 30, 20, 18 oraz 10 litrów

Wszystkie powierzchnie wchodzące w bezpośredni kontakt z NOXy® AdBlue® powinny być wolne od substancji obcych (olej, paliwo, detergent) oraz cząstek stałych.

Jak przechowywać?

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na jakość produktu jest temperatura otoczenia.
Ze względu na to, że NOXy® otrzymywany jest z roztworu mocznika oraz wody zdemineralizowanej, wymaga odpowiednich warunków przechowywania.
Należy więc pamiętać o wykorzystaniu:

  • bezciśnieniowych zbiorników lub pojemników ze stali kwasoodpornej (o dowolnej pojemności);
  • pomieszczeń, w których temperatura utrzymuje się w przedziale od -5°C do 30°C (pomieszczenia powinny być suche, chłodne oraz dobrze wentylowane).

Okres trwałości

Stała temperatura otoczenia przechowywania:
Minimalny okres trwałości:
10 °C
36 miesięcy
≤ 25 °C
18 miesięcy
≤ 30 °C
12 miesięcy
≤ 35 °C
6 miesięcy